น้ำหมักมูลไส้เดือน,ฟองคำ ฟาร์ม,ลำไย

มาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้​ #น้ำหมักมูลไส้เดือน​

มาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้​ #น้ำหมักมูลไส้เดือน​ กันนะครับ ช่วงบำรุงและฟื้นฟู​​ ช่วงเตรียมต้น​ ช่วงผลผลิต​ #ฟองคำฟาร์ม

ลำไย

จำหน่าย #มูลไส้เดือน กิโลกรัมละ 10-15 บาท รับหน้า ฟองคำ ฟาร์ม

จำหน่าย #มูลไส้เดือน กิโลกรัมละ 10-15 บาท รับหน้า ฟองคำ ฟาร์ม-เป็นสารอินทรีย์ 100%-เร่งการแตกรากและการเจริญเติบโตของพืช-ยับยังการเจริญเติบโตของเชื้อราในดิน-ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้กลายเป็นปุ๋ยแก่พืช-มลูไส้เดือนแท้ 100% ✅ ขอบคุณ #เกษตรกร ทุกท่าน ที่ไว้ใจให้ #มูลไส้เดือน #น้ำหมักมูลไส้เดือน ของเรา #ฟองคำฟาร์ม ได้เข้าไปดูแล #ต้นลำไย ของท่านนะครับผม…🍃 เรามีความสุขทุกครั้ง ที่ได้เห็น “น้ำหมักมูลไส้เดือน” สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับ ต้น #ลำไย ของเกษตรกรชาวสวนลำไยทุกท่านครับ และยิ่งไปกว่านั้น หาก #น้ำหมักมูลไส้เดือน สามารถลด #ต้นทุน การผลิตให้เกษตรกรทุกๆท่านได้ด้วย เราจะยิ่งมีความสุขมากครับผม…🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿📌 และไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไป ฟองคำ ฟาร์ม จะยังคงมีความปราถนาที่อยากจะเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เกิดจากการปราศจากหนี้สิน มีกำไรจากการขายผลผลิตลำไยที่ดี มีคุณภาพ และมีต้นลำไยที่สมบรูณ์

น้ำหมักมูลไส้เดือน,ฟองคำ ฟาร์ม

สัมมนาให้ความรู้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน กับ ชาวเกษตรกร

ให้ #ความรู้
📌 เราเชื่อว่า การให้ความรู้ คำแนะนำ ในสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น เป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และหมดสิ้น และผู้อื่นจะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยครับ

ลำไย

สร้างเปลือกลำไยให้มีความ ยืดหยุ่น และแข็งแรง ลดความเสี่ยงของ “ผลลำไยแตก”

จากการสอบถาม #เกษตรกร ชาวสวนลำไย หลายๆท่าน หลังจากที่ได้ใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ช่วยดูแล #ผลลำไย ตั้งแต่มีขนาดเท่ากับหัวไม้ขีดไฟเป็นต้นไปจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

น้ำหมักมูลไส้เดือน,ลำไย,ศูนย์การเรียนรู้

ไม่อยากให้ #ลำไย “ออกดอกในฤดู” ต้องทำอย่างไร จาก “คุณต้น สวนอภัยวาทิน”

แอดมินมีหลักการง่ายๆ ของการพา #ต้นลำไย ข้ามฤดู มาฝาก หลักการนั้น ก็คือ… ลดการสะสมอาหาร เพิ่มการเจริญเติบโต สร้างต้น สร้างใบแทน ทำค่า c/n ratio ให้ต่ำๆ เพียงเท่านี้ก็พาต้นลำไยข้ามฤดูได้แล้วละครับ

น้ำหมักมูลไส้เดือน,ลำไย

เรามาเรียนรู้การใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน กับ ต้นลำไย เพื่อการบำรุงและเตรียมความพร้อมของต้นลำไยในแต่ล่ะช่วง กันนะครับ

น้ำหมักมูลไส้เดือน 2 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร
– ช่วงบำรุงและฟื้นฟู ต้นลำไยที่ทรุดโทรม
– ช่วงเตรียมต้น ก่อนการทำผลผลิตส่งเสริมการผลิใบใหม่
– ช่วงผลผลิต ดูแลและบำรุงผลลำไย

ลำไย

เคล็ดที่ไม่ลับ 📌 เพียงระยะเวลา 50 วัน จากแปลงลำไยที่ตัดแต่งกิ่ง #ต้นลำไย 100% สามารถสร้างใบไวและสมบรูณ์

เพียงระยะเวลา 50 วัน จากแปลงลำไยที่ตัดแต่งกิ่ง #ต้นลำไย 100% สามารถสร้างใบไว และสมบรูณ์ขนาดนี้ และมี #ต้นทุนต่ำ ด้วย เขามีวิธีการแบบไหน แอดมินจะอธิบายสั้นๆให้อ่านกันนะครับ

ลำไย,ศูนย์การเรียนรู้

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาวสวน #ลำไย ของสมาคมสำนักงานสภาอาชีพ เกษตรกร ภาคเหนือ (สอก.)

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้ #ช่วย เหลือ พี่น้อง #เกษตรกร
วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาวสวน #ลำไย ของสมาคมสำนักงานสภาอาชีพ เกษตรกร ภาคเหนือ (สอก.) โดยนโยบายของกลุ่มอยากช่วยเหลือเกษตรกรในทุกภาคส่วน โดยโครงการเริ่มต้นจะเน้นช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาว #สวนลำไย ในภาคเหนือ

น้ำหมักมูลไส้เดือน

ปรับโครงสร้าง และขยายฟาร์ม เพื่อรองรับการผลิต #น้ำหมักมูลไส้เดือน

ปรับโครงสร้าง และขยายฟาร์ม เพื่อรองรับการผลิต #น้ำหมักมูลไส้เดือน ในการส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ ให้ถึงมือ #เกษตรกร ทุกๆท่านอย่างทั่วถึง
📌 เป็น 2 สัปดาห์ที่ทีมงานทุกท่านของ #ฟองคำฟาร์ม ทำงานกันค่อนข้างหนักเลยครับ เพราะกำลังการผลิตของ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ก่อนหน้านี้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้อง #เกษตรกร ชาวสวนลำไย