ข้าว

น้ำหมักมูลไส้เดือน ช่วยดูแล #เมล็ดข้าว ของคุณให้มี “น้ำหนักดี”

ให้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ช่วยดูแล #เมล็ดข้าว ของคุณให้มี “น้ำหนักดี” ไหมครับ
“ข้าวลีบ” หรือ “ข้าวน้ำหนักน้อย” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ จะมีผลทำให้ “กำไร” จากการขายข้าวของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว “น้อยลง”