น้ำหมักมูลไส้เดือน,ฟองคำ ฟาร์ม,ลำไย

มาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้​ #น้ำหมักมูลไส้เดือน​

มาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้​ #น้ำหมักมูลไส้เดือน​ กันนะครับ ช่วงบำรุงและฟื้นฟู​​ ช่วงเตรียมต้น​ ช่วงผลผลิต​ #ฟองคำฟาร์ม

น้ำหมักมูลไส้เดือน,ฟองคำ ฟาร์ม

สัมมนาให้ความรู้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน กับ ชาวเกษตรกร

ให้ #ความรู้
📌 เราเชื่อว่า การให้ความรู้ คำแนะนำ ในสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น เป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และหมดสิ้น และผู้อื่นจะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยครับ

ฟองคำ ฟาร์ม

สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน ช่วยเหลือ เกษตรกร คือ วิสัยทัศน์ของเรา #ฟองคำฟาร์ม

เราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รัก และ #ความสุข ของ #เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
เราอยากให้ฟาร์มของเราเป็นที่รักของคนในชุมชน