น้ำหมักมูลไส้เดือน,ลำไย,ศูนย์การเรียนรู้

ไม่อยากให้ #ลำไย “ออกดอกในฤดู” ต้องทำอย่างไร จาก “คุณต้น สวนอภัยวาทิน”

แอดมินมีหลักการง่ายๆ ของการพา #ต้นลำไย ข้ามฤดู มาฝาก หลักการนั้น ก็คือ… ลดการสะสมอาหาร เพิ่มการเจริญเติบโต สร้างต้น สร้างใบแทน ทำค่า c/n ratio ให้ต่ำๆ เพียงเท่านี้ก็พาต้นลำไยข้ามฤดูได้แล้วละครับ

ลำไย,ศูนย์การเรียนรู้

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาวสวน #ลำไย ของสมาคมสำนักงานสภาอาชีพ เกษตรกร ภาคเหนือ (สอก.)

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้ #ช่วย เหลือ พี่น้อง #เกษตรกร
วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาวสวน #ลำไย ของสมาคมสำนักงานสภาอาชีพ เกษตรกร ภาคเหนือ (สอก.) โดยนโยบายของกลุ่มอยากช่วยเหลือเกษตรกรในทุกภาคส่วน โดยโครงการเริ่มต้นจะเน้นช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาว #สวนลำไย ในภาคเหนือ

ศูนย์การเรียนรู้

กิจกรรมแบ่งปันความรู้ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ฟองคำ ฟาร์ม มีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันความรู้ น้ำหมักมูลไส้เดือน ที่ระยอง

ฟองคำฟาร์ม x #Gaorai x #U2T x #มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน “เทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” เรามีความคาดหวังว่า #น้ำหมักมูลไส้เดือน จะช่วยเปลี่ยนชุมชนวิถีการทำการเกษตร ของท่านได้ไม่มากก็น้อยครับผม #ระยอง #นาตาขวัญ