กิจกรรมแบ่งปันความรู้ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ฟองคำ ฟาร์ม มีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันความรู้ น้ำหมักมูลไส้เดือน ที่ระยอง

🍃 #ฟองคำฟาร์ม x #Gaorai x #U2T x #มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน “เทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” เรามีความคาดหวังว่า #น้ำหมักมูลไส้เดือน จะช่วยเปลี่ยนชุมชนวิถีการทำการเกษตร ของท่านได้ไม่มากก็น้อยครับผม #ระยอง #นาตาขวัญ

📌 วันที่ 2-5 ธค. 2564 เรา #ฟองคำฟาร์ม ได้รับโอกาสให้มาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการทำปุ๋ย #มูลไส้เดือน เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้ยั่งยืน แก่เกษตรกรชาวบ้าน #นาตาขวัญ จังหวัด #ระยอง ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับ…
✅ และได้มีโอกาสนำ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การบินโดรนเพื่อการเกษตร ของบริษัท #Gaorai ฉีดพ่นสาธิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนได้ดูกันครับ ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการใช้ “น้ำหมักมูลไส้เดือน” ของทางเราเลยทีเดียวครับผม

🎬 ภาพสุดท้ายที่เราอยากเห็น เมื่อเราเดินมาถึงจุดสูงสุดที่เรา #ฟองคำฟาร์ม ตั้งไว้ ก็คือ… การที่เราได้เห็นรอยยิ้ม และความสุขของเกษตรกร ที่ออกมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆ เพราะเรารู้สึกว่ารอยยิ้ม และความสุขเหล่านั้น มันเป็นพลังบวกสำหรับเรามาก
✅ อย่างเช่น… กิจกรรมที่ผ่านมานี้ที่ได้รับโอกาสเข้ามาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เราได้สอน แนะนำ ในสิ่งที่เกษตรกรอาจจะมีความรู้มาบ้างแล้ว แต่เราเพิ่มบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดกับเขาได้อีกเพิ่มเติม เกษตรกรหลายท่านให้ความสนใจมาก ในช่วงเวลานั้น เราได้เห็นทั้ง รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ และความหวังในบางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังส่งมอบให้เขา ภาพนี้แหละ ที่เรา #ฟองคำฟาร์ม อยากเห็น และอยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดกับทุกชุมชนในประเทศของเรา…

👏🏻 ตัวชี้วัดความ #สำเร็จ ไม่ใช่แค่เรามา แล้วเราได้อะไรกลับไปเพียงอย่างเดียว แต่อีกหนึ่งอย่างในความ “สำเร็จ” ที่เราตั้งไว้ คือ… #เกษตรกร ที่มาเรียนสามารถนำสิ่งที่เราแนะนำ กลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไร…

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

#Gaorai

#U2T

#Sasp

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *