ควรดูแล #ต้นลำไย อย่างไร ?? หลังจากสภาวะน้ำท่วมขัง 🌨🌨🌨

🔎 #ต้นลำไย หลังน้ำท่วมขัง นอกจาก #ต้นลำไย จะไม่ได้รับสารอาหารแล้ว #ต้นลำไย ยังมีปัญหาในเรื่องระบบรากอีกด้วยครับ
📌 #ราก ของ #ต้นลำไย หลังจากแช่น้ำนานๆ จะได้รับความเสียหาย และจะมีจุลินทรีย์ร้าย ไวรัสร้าย แบคทีเรียร้าย และเชื้อราร้าย ต่างๆมากมายที่มากับน้ำ พร้อมจะเข้าทำลายระบบรากของ #ต้นลำไย ของเราทันที และอาจจะส่งผลให้ #ต้นลำไย ของท่าน จะเริ่มมีอาการใบเหลือง ใบร่วง ใบเหี่ยว ใบกรอบ สุดท้ายต้นลำไยอาจยืนต้นตาย หลังจากน้ำท่วมขังยังไงละครับ
📝 สิ่งที่จะช่วยได้ คือ การนำจุลินทรีย์ดี ไวรัสดี แบคทีเรียดี และเชื้อราดี เข้าไปช่วยคุมครอง ส่งเสริม หรือขับไล่ สิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปจากรากของ #ต้นลำไย ของท่าน หากคุณเคยเห็น #ต้นลำไย ยืนต้นตาย ใบเหลือง ใบกรอบ ต้นโทรม และค่อยๆเหี่ยวเฉาตาย สิ่งเหล่านั้น ส่วนมากจะเกิดจากระบบรากของ #ต้นลำไย ของเราเสียหาย ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ แต่หนึ่งในสาเหตุนั้น ก็คือ ผลพวงที่มาจากการเกิดน้ำท่วมขัง และเราไม่ได้ทำการบำรุง ฟื้นฟู หรือดูแลระบบรากของ #ต้นลำไย ของเรา หลังน้ำลดยังไงละครับผม
✅ วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือ การเติมจุลินทรีย์ที่ดี และมีประโยชน์ต่อ #ต้นลำไย หลังจากน้ำลด จุลินทรีย์เหล่านี้ จะเข้าไปช่วยในการปกป้อง ป้องกัน และควบคุม ไม่ให้จุลินทรีย์ร้าย ได้เข้ามาทำลายระบบรากของ #ต้นลำไย ของคุณได้ครับ
✅ ดังนั้น “น้ำหมักมูลไส้เดือน” เป็นฮอร์โมนที่ได้มาจากสารสกัดธรรมชาติ มีจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ต่อระบบรากของ #ต้นลำไย และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อีกทั้งยังมีแร่ธาตุสารอาหารจำพวก ธาตุอาหารหลัก(N,P,K) ธาตุอาหารรอง(Ca,Mg,S) และธาตุอาหารเสริม(Fe,Mn,B) รวมถึงกรดฮิวมิค กรดอะมิโน ที่มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงดิน ฟื้นฟูระบบรากของ #ต้นลำไย ได้ดีครับ
✅ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว “น้ำหมักมูลไส้เดือน” จึงเหมาะสำหรับที่จะใช้ในการบำรุง และฟื้นฟูระบบรากของ #ต้นลำไย หลังการเกิดภาวะน้ำท่วมขัง เพื่อที่จะทำให้ระบบราก #ต้นลำไย กลับมามีสภาพที่แข็งแรง และสมบรูณ์อีกครั้งครับ
🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *