ค่าความเป็น #กรด – #ด่าง มีผลยังไงกับ #ต้นลำไย

🔎 ก่อนอื่นเรามาทำความรู้คำว่า PH(พีเฮช), ค่าความเป็นกรด, ค่าความเป็นด่าง กันก่อนนะครับ
✅ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ผมจะขอตั้งชื่อหน่วยเรียกค่าความเป็นกรด และด่าง ว่า PH (พีเฮช) นะครับ
🔎 ทีนี้มาดูว่า ค่าความเป็นกรด ค่าความเป็นด่าง ในดิน คือ อะไร ???

 • ค่าความเป็นกรด คือ ดินที่มีระดับ PH ต่ำกว่า 7 เกิดจาก การนำสารเคมี และสิ่งแปลกปลอม อาทิเช่น ยูเรีย
  แอมโมเนีย กำมะถัน ลงสู่ดินในปริมาณที่มาก และบ่อยครั้ง
 • ค่าความเป็นด่าง คือ ดินที่มีระดับ PH สูงกว่า 7 เกิดจากการนำหินปูน หรือสิ่งแปลกปลอมที่มีหินปูนปะปนอยู่ลงสู่ดิน ในปริมาณที่มาก
 • ซึ่งค่าของความเป็นกรด-ด่าง ต่างก็มีผลต่อการได้รับสารอาหารของพืชนั้นเองครับ
  🔎 จากรูปในแนวนอนด้านบนสุด จากเลข 4-10 เป็นตัวบ่งบอกสถานะของ PH(พีเฮช) ส่วนในแนวตั้งบ่งบอกถึงสถานะของธาตุสารอาหาร
  หากเราลองวิเคราะห์รูปนี้ เราจะเห็นได้ว่า ในช่วงระดับ PH(พีเฮช) ที่ 6.5 จะเป็น PH ที่พืชสามารถนำธาตุอาหารแทบทุกชนิดไปใช้งานได้ดี
  และหาก PH ต่ำเกินไป(4) ความสามารถในการนำสารอาหารไปใช้ก็จะต่ำลง และถ้าหาก PH สูงเกินไป(10) ความสามารถในการนำสาร
  อาหารไปใช้ก็ต่ำลงเช่นกันครับ ดังนั้น #ค่าความเป็นกรด และ #ค่าความเป็นด่าง จึงมีผลอย่างมากสำหรับการปลูกพืช หรือปลูก #ลำไย นั้นเองครับ
  📝 ส่วนวิธีการปรับแก้ความเป็นกรด-ด่าง ก็มีหลายวิธี เช่น จะแก้ความเป็นกรดในดิน ก็ใส่พวกปูนขาว โดโลไมท์ เป็นต้น ส่วนการจะแก้ความเป็นด่างในดินก็ใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์
  📌 แต่หากจะให้ผมแนะนำวิธีการแก้ทั้งค่าความเป็นกรดและด่างในดินในแบบของผม ผมก็จะแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเลยครับ ทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์ เศษใบไม้ มูลสัตว์
  ซากพืช ซากสัตว์ สารชีวภัณฑ์ต่างๆ สำหรับตัวผม ผมใช้ #เศษใบไม้ #เศษหญ้า #มูลไส้เดือน #กากมูลไส้เดือน #น้ําหมักมูลไส้เดือน ที่มีในสวนของผม และสิ่งที่ผมผลิตเองใช้
  ในการปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินในสวนผมครับ จากเมื่อก่อนสวนของผมดินเป็นกรดในระดับ 3-4 เลยครับ ต้นลำไยโทรมจนเกือบตาย พอมาตอนนี้สภาพดินดี PH อยู่ประมาณ 6-7 ต้นลำไยร้อยละ 95% สมบรูณ์ แข็งแรง ต่างจากเมื่อ 4 ปี ก่อน ก่อนที่ผมจะทำการปรับสภาพดินอย่างฟ้ากับเหวเลยครับ
  🌱 ลองศึกษาดูครับ สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เราชาวสวนต้องเรียนรู้ รู้จัก และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จงอย่าหยุดอยู่กับที่ เพราะโลกของเรามันหมุนไปไวเหลือเกิน
  จงตามโลกให้ทัน แล้วเราจะกลายเป็น #เกษตรกร มืออาชีพที่ดีได้ในอนาคตครับ

ฟองคำฟาร์ม

เพราะเราใส่ใจในการปลูก

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *