จำหน่าย #มูลไส้เดือน กิโลกรัมละ 10-15 บาท รับหน้า ฟองคำ ฟาร์ม

จำหน่าย #มูลไส้เดือน กิโลกรัมละ 10-15 บาท รับหน้า ฟองคำ ฟาร์ม
-เป็นสารอินทรีย์ 100%
-เร่งการแตกรากและการเจริญเติบโตของพืช
-ยับยังการเจริญเติบโตของเชื้อราในดิน
-ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้กลายเป็นปุ๋ยแก่พืช
-มลูไส้เดือนแท้ 100%

✅ ขอบคุณ #เกษตรกร ทุกท่าน ที่ไว้ใจให้ #มูลไส้เดือน #น้ำหมักมูลไส้เดือน ของเรา #ฟองคำฟาร์ม ได้เข้าไปดูแล #ต้นลำไย ของท่านนะครับผม…
🍃 เรามีความสุขทุกครั้ง ที่ได้เห็น “น้ำหมักมูลไส้เดือน” สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับ ต้น #ลำไย ของเกษตรกรชาวสวนลำไยทุกท่านครับ และยิ่งไปกว่านั้น หาก #น้ำหมักมูลไส้เดือน สามารถลด #ต้นทุน การผลิตให้เกษตรกรทุกๆท่านได้ด้วย เราจะยิ่งมีความสุขมากครับผม…
🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿
📌 และไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไป ฟองคำ ฟาร์ม จะยังคงมีความปราถนาที่อยากจะเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เกิดจากการปราศจากหนี้สิน มีกำไรจากการขายผลผลิตลำไยที่ดี มีคุณภาพ และมีต้นลำไยที่สมบรูณ์ แข็งแรง ที่สามารถสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อย่างต่อเนื่องทุกๆปี
🌿 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของ #เกษตรกร
🌿 เพราะทุก #รอยยิ้ม ของเกษตรกร คือ #ความสุข ของเรา
🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

#ฟองคำฟาร์ม
#เพราะเราใส่ใจในการปลูก
#มูลไส้เดือน
#น้ำหมักมูลไส้เดือน
#ปุ๋ยชีวภาพ
#สารชีวภาพ
#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *