ซีรี่ย์ การใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ในการดูแล #ต้นลำไยใบแก้ว

ซีรี่ย์ การใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ในการดูแล #ต้นลำไยใบแก้ว

🙏 ขอขอบคุณ “คุณอาทิธัช” พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ที่อนุญาตให้แอดมินได้นำข้อความการพูดคุย และขั้นตอนการดูแล และพ่น #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้ #ต้นลำไย ใบแก้ว ตั้งแต่เริ่มต้น มาจนถึงเก็บผลผลิตครับผม ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน โดยประมาณตั้งแต่เริ่มบำรุง และฟื้นฟู ครับผม…
✅ ขอบคุณ #เกษตรกร ทุกท่าน ที่ไว้ใจให้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ของเรา #ฟองคำฟาร์ม ได้เข้าไปดูแล #ต้นลำไย ของท่านนะครับผม…
🍃 เรามีความสุขทุกครั้ง ที่ได้เห็น “น้ำหมักมูลไส้เดือน” สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับ ต้น #ลำไย ของเกษตรกรชาวสวนลำไยทุกท่านครับ และยิ่งไปกว่านั้น หาก #น้ำหมักมูลไส้เดือน สามารถลด #ต้นทุน การผลิตให้เกษตรกรทุกๆท่านได้ด้วย เราจะยิ่งมีความสุขมากครับผม…
🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿
📌 และไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไป ฟองคำ ฟาร์ม จะยังคงมีความปราถนาที่อยากจะเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เกิดจากการปราศจากหนี้สิน มีกำไรจากการขายผลผลิตลำไยที่ดี มีคุณภาพ และมีต้นลำไยที่สมบรูณ์ แข็งแรง ที่สามารถสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อย่างต่อเนื่องทุกๆปี
🌿 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของ #เกษตรกร
🌿 เพราะทุก #รอยยิ้ม ของเกษตรกร คือ #ความสุข ของเรา
🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
#ฟองคำฟาร์ม
#เพราะเราใส่ใจในการปลูก
#มูลไส้เดือน
#น้ำหมักมูลไส้เดือน
#ปุ๋ยชีวภาพ
#สารชีวภาพ
#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *