ดิน ส่งผลอย่างไรกับการฟื้นตัวของ #ต้นลำไย


📌 เกษตรกรชาวสวนลำไยหลายๆท่าน อาจจะมองข้ามเรื่องของดิน แต่จะใส่ใจในเรื่องของปุ๋ย และยามากกว่า
📝 รู้หรือไม่ ว่า…
การได้รับสารอาหารของต้นลำไย หลักๆเลยมาจากทางดิน หากดินเราขาดการบำรุง ขาดสารอาหาร มีลักษณะแข็งกระด่าง ดินแน่น มีค่าของความเป็นกรด-ด่าง ที่ไม่สมดุล จะทำให้ดินของเรา “เสื่อมสภาพ” สิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการได้รับสารอาหารของต้นลำไยที่ลดลง ต้นลำไยจะไม่สามารถดึงสารอาหารจากดินขึ้นไปใช้ในการสร้างอาหารได้เต็มที่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นลำไยของเรา เริ่มมีอาการโทรม ใบเหลือง ใบสั้น นั้นเองยังไงละครับ
🔎 หลังจากเกษตรกรผลผลิตลำไยแล้ว หากเกษตรกรชาวสวนลำไยมีการทำสารลงดิน เราจึงอยากจะแนะนำเกษตรกรทุกท่าน ให้ทำการปรับสภาพดิน ฟื้นฟูดิน บำรุงดิน ไปพร้อมๆกับการบำรุงต้น บำรุงใบของต้นลำไยครับ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ต้นลำไยของเกษตรกรมีการฟื้นตัวได้ไวขึ้น และต้นลำไยของเกษตรกรทุกท่านจะไม่ทรุดโทรมในอนาคตครับผม
🌱 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของ #เกษตรกร
🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿
🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

#มูลไส้เดือน

#น้ำหมักมูลไส้เดือน

#ปุ๋ยชีวภาพ

#สารชีวภาพ

#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *