#ต้นทุน ในการทำลำไยทั้งหมด 60 ต้น อยู่ที่ 6,080 บาท

📝 ตั้งแต่ #เตรียมต้น #เตรียมใบ 3 รอบ จนมาถึงช่วงติดดอกในตอนนี้ #ต้นทุน ในการทำลำไยทั้งหมด 60 ต้น อยู่ที่ 6,080 บาท
📝 จำแนกต้นทุน

 1. ค่าน้ำหมักมูลไส้เดือน 960 บาท/ต้นลำไย 60 ต้น
 • ใช้ในช่วงเตรียมต้น เตรียมใบ พ่น 3 รอบ ต้นทุนทั้ง 3 รอบ รวมกัน 720 บาท/ต้นลำไย 60 ต้น
 • ใช้ในช่วงยืดช่อดอกลำไย พ่น 2 รอบ ต้นทุนทั้ง 2 รอบรวมกัน 240 บาท/ต้นลำไย 60 ต้น
 1. ค่าสารพ่นลำไย 960 บาท
 2. ค่าแรงในการพ่นสารต่างๆ 1,600 บาท
 3. ค่าสารเปิดตาดอก 700 บาท
 4. ค่าสารกำจัดแมลงและเชื้อรา 860 บาท
 5. ค่าน้ำมันและค่าอื่นๆ 1,000 บาท
  🌿 สวน #ลำไย แปลงนี้ก็ยังคุม #ต้นทุน ไม่ให้ต้นทุนเกิน 15,000 บาท เช่นเดิม แปลงนี้ติดดอกค่อนข้างดี ประมาณ 70-80% หลังจากใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน แทนปุ๋ยเคมี แทนฮอร์โมน ในบางช่วงเวลา ทำให้ต้นทุนในการทำลำไยลดลงไปมากเลยทีเดียวครับ
  🌱 รอบนี้ถือว่าพึ่งพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เลยครับ มารอลุ้นกันต่อไปกับราคาลำไยในช่วงเดือน มิย. 65 อีกทีครับผม…
  🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
  เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿
  📌 และไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไป ฟองคำ ฟาร์ม จะยังคงมีความปราถนาที่อยากจะเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เกิดจากการปราศจากหนี้สิน มีกำไรจากการขายผลผลิตลำไยที่ดี มีคุณภาพ และมีต้นลำไยที่สมบรูณ์ แข็งแรง ที่สามารถสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อย่างต่อเนื่องทุกๆปี
  🌿 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของ #เกษตรกร
  🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *