น้ำหมักมูลไส้เดือน ยังมีคุณสมบัติใช้หมักดิน หมักปุ๋ย ได้ด้วยนะครับผม


☘️ นอกจากเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุง #ต้นลำไย #ข้าว และพืชชนิดอื่นๆทั่วไปแล้ว “น้ำหมักมูลไส้เดือน” ยังมีคุณสมบัติเด่นๆอีกหลายอย่าง เช่น ใช้ในการ ดับกลิ่น หมักปุ๋ย บำบัดน้ำเสีย เพิ่มจุลินทรีย์ดี คุมจุลิทรีย์ร้ายในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น
✅ น้ำหมักมูลไส้เดือน เป็นปุ๋ย และฮอร์โมนที่ได้มาจากสารสกัดธรรมชาติ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ที่มีแร่ธาตุสารอาหารจำพวก ธาตุอาหารหลัก(N,P,K) ธาตุอาหารรอง(Ca,Mg,S) และธาตุอาหารเสริม(Fe,Mn,B) รวมถึงฮอร์โมน และจุลินทรีย์หลากหลายชนิด ซึ่งเหมาะสำหรับใช้การย่อยสลายอินยวัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืชนั้นเองครับ
🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

#มูลไส้เดือน

#น้ำหมักมูลไส้เดือน

#ปุ๋ยชีวภาพ

#สารชีวภาพ

#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *