รู้หรือไม่ว่า… องค์ประกอบของดินที่ดีควรเป็นอย่างไร..?

📝 รู้หรือไม่ว่า…
📌 องค์ประกอบของดินที่ดีควรเป็นอย่างไร..
✅ ดิน คือ หัวใจหลักของการปลูกพืชแทบทุกชนิดให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบรูณ์ และแข็งแรง หากดินภายในสวนของท่านเสื่อมสภาพ หรือขาดการฟื้นฟู หรือการบำรุง สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกในรูปแบบของความสมบรูณ์ของพืช ผัก ผลไม้ ภายในสวนของท่านนั้นเอง
ฉนั้น การสร้างดินให้ดี ทำให้ดินมีองค์ประกอบอย่างที่มันควรจะเป็น จึงสำคัญมากยังไงละครับ..
🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

#มูลไส้เดือน

#น้ำหมักมูลไส้เดือน

#ปุ๋ยชีวภาพ

#สารชีวภาพ

#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *