วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาวสวน #ลำไย ของสมาคมสำนักงานสภาอาชีพ เกษตรกร ภาคเหนือ (สอก.)

📌 โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้ #ช่วย เหลือ พี่น้อง #เกษตรกร
✅ วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาวสวน #ลำไย ของสมาคมสำนักงานสภาอาชีพ เกษตรกร ภาคเหนือ (สอก.) โดยนโยบายของกลุ่มอยากช่วยเหลือเกษตรกรในทุกภาคส่วน โดยโครงการเริ่มต้นจะเน้นช่วยเหลือ #เกษตรกร ชาว #สวนลำไย ในภาคเหนือก่อน
🌱 เรา #ฟองคำฟาร์ม ซึ่งได้รับเกียรติให้เข้าไปอยู่ในโครงการ โดยจะมีการผลักดันให้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการ #ลดต้นทุน ค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกร
🍃 เรารู้สึกดีใจที่เริ่มมีองค์กร หรือหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเริ่มมองเห็นในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำเพื่อเกษตรกร และเริ่มนำไปขยายผลต่อ หากสิ่งที่พวกเราทำ สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น เราจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดครับผม…
🌿 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของเกษตรกร
🍃 เพราะทุก #รอยยิ้ม ของเกษตรกร คือ #ความสุข ของเรา

ฟองคำฟาร์ม

เพราะเราใส่ใจในการปลูก

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *