วิธีใช้ น้ำหมักมูลไส้เดือนกับต้นลำไย

เพื่อการบำรุงและเตรียมความพร้อมของต้นลำไยในแต่ละช่วง ช่วงบำรุงและฟื้นฟู / ช่วงเตียมต้น / ช่วงผลผลิต

โหลด คู่มือการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *