สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน ช่วยเหลือ เกษตรกร คือ วิสัยทัศน์ของเรา #ฟองคำฟาร์ม

📌 #สร้างคน #สร้างงาน #สร้างอาชีพ #สร้างชุมชน #ช่วยเหลือ เกษตรกร คือ วิสัยทัศน์ของเรา #ฟองคำฟาร์ม

  • เราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รัก และ #ความสุข ของ #เกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
  • เราอยากให้ฟาร์มของเราเป็นที่รักของคนในชุมชน
  • เราอยากให้ฟาร์มของเราสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และสามารถพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีทักษะ และความรู้
  • และเราอยากสร้างความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนที่เราอยู่ ให้เติบโตไปพร้อมๆกับเรา
    📝 สิ่งเหล่านี้เราคิด และอยากทำมาตลอด และตอนนี้ก็กำลังเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ดีใจกับตัวเอง และทีมงานจากภาพที่วาดฝัน เริ่มกลายเป็นภาพแห่งความจริงมากยิ่งขึ้น

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *