สร้างเปลือกลำไยให้มีความ ยืดหยุ่น และแข็งแรง ลดความเสี่ยงของ “ผลลำไยแตก”

📌 จากการสอบถาม #เกษตรกร ชาวสวนลำไย หลายๆท่าน หลังจากที่ได้ใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ช่วยดูแล #ผลลำไย ตั้งแต่มีขนาดเท่ากับหัวไม้ขีดไฟเป็นต้นไปจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะเวลาในการใช้ 3 อาทิตย์ หรือ 1 เดือนครั้ง
✅ ร้อยละ 95% ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า สามารถช่วยลดอัตราการแตกของผล #ลำไย ได้เกือบ 100% สวนลำไยในแปลงเดียวกันจากปีที่แล้ว ที่มีอาการแตกของผลลำไยในปัญหาเปลือกบาง เปลือกไม่แข็งแรง เปลือกขยายตัวไม่ทันเนื้อ แต่พอมาปีนี้หลังจากใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน เข้าไปช่วยดูแล มีอัตรการแตกที่น้อยลงมาก หรือบางสวนแทบไม่มีอาการของผลลำไยแตกเลย
🍃 เรามีความสุขทุกครั้ง ที่ได้เห็น “น้ำหมักมูลไส้เดือน” สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับ ต้น #ลำไย ของเกษตรกรชาวสวนลำไยทุกท่านครับ…
🌿 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของเกษตรกร
☘️ เพราะทุก #รอยยิ้ม ของ #เกษตรกร คือ #ความสุข ของเรา

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *