สัมมนาให้ความรู้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน กับ ชาวเกษตรกร

ให้ #ความรู้
📌 เราเชื่อว่า การให้ความรู้ คำแนะนำ ในสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น เป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และหมดสิ้น และผู้อื่นจะสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยครับ
✅ เราดีใจที่ฟาร์มเล็กๆของเรา #ฟองคำฟาร์ม ได้มีโอกาสได้รับเชิญจากกลุ่มพี่น้องเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ ให้ได้มาพูดคุย เล่าเรื่องราว และแลกเปลี่ยนแนวคิด ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตครับ ถึงการทำการเกษตรอย่างไรถึงจะมีต้นทุนที่ต่ำ และกำไรสูง รวมถึงคุณภาพผลผลิตมีคุณภาพ
🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿
📌 และไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไป ฟองคำ ฟาร์ม จะยังคงมีความปราถนาที่อยากจะเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เกิดจากการปราศจากหนี้สิน มีกำไรจากการขายผลผลิตลำไยที่ดี มีคุณภาพ และมีต้นลำไยที่สมบรูณ์ แข็งแรง ที่สามารถสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยได้อย่างต่อเนื่องทุกๆปี
🌿 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของ #เกษตรกร
🌿 เพราะทุก #รอยยิ้ม ของเกษตรกร คือ #ความสุข ของเรา
🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

#ฟองคำฟาร์ม
#เพราะเราใส่ใจในการปลูก
#มูลไส้เดือน
#น้ำหมักมูลไส้เดือน
#ปุ๋ยชีวภาพ
#สารชีวภาพ
#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *