สูตรสำเร็จ 5 ขั้นตอน การทำลำไย

การลดต้นทุนในการทำสวนลำไยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ชาวสวนลำไยควรที่จะพิจารณา เพราะในปัจจุบันการทำสวนลำไยโดยใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีอย่างเดียว
ทำให้ต้นทุนราคาแพงมาก ๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมราคาของลำไยได้เลย จึงสร้างความเจ็บปวดให้กับชาวสวนในเรื่องราคาตอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
ดังนั้น การลดต้นทุนในการทำสวนลำไยจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญ
ฟองคำ ฟาร์ม – จึงอยากจะแบ่งปันความรู้ในการทำลำไยต้นทุนต่ำ ให้กับชาวเกษตรกร ที่ต้องการลดต้นทุนการทำลำไย

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *