เปรียบเทียบ ก่อนใช้ – หลังใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน 22 วัน สำหรับการบำรุงต้น บำรุงใบ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

📌 เปรียบเทียบ ก่อนใช้ – หลังใช้ #น้ำหมักมูลไส้เดือน 22 วัน สำหรับการบำรุงต้น บำรุงใบ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
🌿 คุณค่าของ #น้ำหมักมูลไส้เดือน ที่เราตั้งใจส่งมอบให้ #เกษตรกร ทุกท่าน เริ่มส่งผลที่ดีให้สวนลำไยของเกษตรกรหลายๆท่านแล้วละครับ
🔎 เมื่อเราเห็นสิ่งดีดีเหล่านี้เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวน #ลำไย เราก็มี “ความสุข” ไปด้วยเลยครับ
🌱 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของ #เกษตรกร
🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿
🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

#มูลไส้เดือน

#น้ำหมักมูลไส้เดือน

#ปุ๋ยชีวภาพ

#สารชีวภาพ

#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *