เรามาเรียนรู้การใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน กับ ต้นลำไย เพื่อการบำรุงและเตรียมความพร้อมของต้นลำไยในแต่ล่ะช่วง กันนะครับ

น้ำหมักมูลไส้เดือน 2 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร

  • ช่วงบำรุงและฟื้นฟู ต้นลำไยที่ทรุดโทรม
  • ช่วงเตรียมต้น ก่อนการทำผลผลิตส่งเสริมการผลิใบใหม่
  • ช่วงผลผลิต ดูแลและบำรุงผลลำไย
    🌿 เราจะสร้าง #น้ำหมักมูลไส้เดือน ให้เป็น #ความสุข ของ #เกษตรกร
    🌿 เพราะทุก #รอยยิ้ม ของเกษตรกร คือ #ความสุข ของเรา
    🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
#ฟองคำฟาร์ม #เพราะเราใส่ใจในการปลูก #มูลไส้เดือน #น้ำหมักมูลไส้เดือน #ปุ๋ยชีวภาพ #สารชีวภาพ #ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *