📌 ตอนที่ 3 : #รู้หรือไม่ เราใช้ #ต้นทุน เพียง 12 บาท

ก็สามารถบำรุง ฟื้นฟู #ต้นลำไย ให้มีการผลิใบรอบที่ 3 ให้สภาพต้น และสภาพใบที่สมบรูณ์ได้ ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ประสิทธิภาพสูง

🌿 มาร่วมกันสร้าง “ต้นลำไย” ให้สมบรูณ์
เพื่อ “ความสุข” ที่ยั่งยืนกันนะครับ… 🌿

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *