📌 องค์ประกอบของ #น้ำหมักมูลไส้เดือน สูตร #ฟองคำฟาร์ม

📌 องค์ประกอบของ #น้ำหมักมูลไส้เดือน สูตร #ฟองคำฟาร์ม
✅ น้ำหมักมูลไส้เดือน เป็นปุ๋ย และฮอร์โมนที่ได้มาจากสารสกัดธรรมชาติ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ที่มีแร่ธาตุสารอาหารจำพวก ธาตุอาหารหลัก(N,P,K) ธาตุอาหารรอง(Ca,Mg,S) และธาตุอาหารเสริม(Fe,Mn,B) รวมถึงฮอร์โมน และจุลินทรีย์หลากหลายชนิด
📝 วิธีการใช้ :
น้ำหมักมูลไส้เดือน 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร

  • ฉีดพ่นได้ทั้งทางใบ และทางดิน ระยะเวลาในการใช้งาน 1 เดือน/ครั้ง
    🌿 ฟองคำ ฟาร์ม : ฟาร์มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

#ฟองคำฟาร์ม

#เพราะเราใส่ใจในการปลูก

#มูลไส้เดือน

#น้ำหมักมูลไส้เดือน

#ปุ๋ยชีวภาพ

#สารชีวภาพ

#ปุ๋ยอินทรีย์

Written by fongkhumfarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *